Börsens födelse

alanpoe

Skrivet av SE

Publicerat för sen

När folk pratar om aktier menar de vanligtvis bolag noterade på stora börser som New York Stock Exchange (NYSE) eller Nasdaq. Många stora amerikanska företag är noterade på NYSE, och det kan vara svårt för investerare att föreställa sig en tid då börsen inte var synonymt med att investera och handla med aktier. Men det var förstås inte alltid så; det har tagits många steg mot vårt nuvarande system med börser. Du kanske blir förvånad över att höra att den första börsen blomstrade i årtionden och inte en enda aktie handlades. Lära sig mer om börsen idag.

I den här artikeln tittar vi på utvecklingen av börser från de venetianska staterna till brittiska kaffehus och slutligen till NYSE och dess bröder.

Nyckelfynd

  • Medan New York Stock Exchange (NYSE) utan tvekan är den mest kraftfulla börsen i världen, är det inte den första börsen som har en inverkan på marknaderna.

  • På 1300-talet började venetianska penninglångivare sälja skulder till andra fordringsägare och enskilda investerare.

  • På 1500-talet sysslade den belgiska börsen uteslutande med växlar och obligationer.

  • På 1600-talet ledde framväxten av olika östindiska företag som emitterade aktier till en finansiell boom, följt av en krasch när vissa företag visade sig göra väldigt lite faktiska affärer.

  • Konkurrens från Nasdaq, som skapades 1971 för att handla med värdepapper elektroniskt, har drivit NYSE att utvecklas och förnya sig för att befästa sin dominans som världens ledande börs.

Riktiga köpmän i Venedig

Europas långivare har fyllt viktiga luckor som de större bankerna lämnat. Penninglångivare utbytte skulder sinsemellan; en långivare som vill bli av med ett högrisklån med hög ränta kan byta ut det mot ett annat lån från en annan långivare. Dessa fordringsägare köpte också statsskuldemissioner. Allteftersom den naturliga utvecklingen av deras verksamhet fortsatte började borgenärerna sälja skuldemissioner till de första enskilda investerarna. Venetianerna var ledande på detta område och var de första som handlade med andra regeringars värdepapper.

Kort recension

På 1300-talet lade venetianska långivare ut surfplattor till försäljning med information om olika frågor och träffade kunder, som en mäklare gör idag.

Första börsen -  inga  aktier

Belgien hade ett utbyte redan 1531 i Antwerpen. Mäklare och lånehajar träffades där för att diskutera affärer, myndigheter och till och med individuella skulder. Det är konstigt att tänka på en börs som uteslutande handlade med växlar och obligationer, men det fanns inga riktiga aktier på 1500-talet. Det fanns många typer av partnerskap mellan företag och finansiärer som genererade inkomster som aktier, men det fanns ingen officiell aktie som bytte ägare.

Alla dessa ostindiska företag

På 1600-talet gav regeringarna i Nederländerna, Storbritannien och Frankrike charter till företag med Ostindien i deras namn. På tröskeln till imperialismen verkar det som om alla var intresserade av vinsterna från Ostindien och Asien, förutom människorna som bodde där. Sjöresor med varor från öster var extremt riskabla - förutom Barbarys piraterna fanns det mer allmänna risker för väder och dålig sjöfart.

För att minska risken för att ett förlorat fartyg skulle förstöra deras förmögenheter, har redare länge letat efter investerare som skulle investera i resan - utrusta fartyget och besättningen i utbyte mot en procentandel av intäkterna om resan var framgångsrik. Dessa första begränsade ansvar företag höll ofta bara en flygning. De upplöstes sedan och en ny skapades för nästa flygning. Investerare fördelar sin risk genom att investera i flera olika verksamheter samtidigt och spelar därmed mot alla, vilket kommer att sluta i katastrof.

När de ostindiska företagen bildades ändrade de sättet de gjorde affärer på. Dessa bolag har gett ut aktier som kommer att ge utdelning på alla intäkter från alla flyg bolagen har tagit istället för att ta flyg efter flyg. Dessa var de första moderna aktiebolagen. Detta gjorde att företag kunde kräva mer för sina aktier och bygga större flottor. Företagens storlek i kombination med kungliga charter mot konkurrens innebar enorm avkastning för investerarna.

Lite extra kaffe?

Eftersom aktierna i olika ostindiska företag emitterades på papper kunde investerare sälja papperet till andra investerare. Tyvärr fanns det ingen börs, så investeraren fick leta efter en mäklare för att genomföra transaktionen. I England bedrev de flesta mäklare och investerare sina affärer i olika kaffehus i London. Skuldemissioner och lager till försäljning skrevs och anslöts på butiksdörrar eller postades som nyhetsbrev.

South Sea Bubble Explosioner

Det brittiska ostindiska kompaniet hade en av de största konkurrensfördelarna i finanshistorien, ett statsunderstödt monopol. När investerare började få enorma utdelningar och sälja sina aktier för förmögenheter var andra investerare ivriga att engagera sig.

Den spirande finansboomen i England kom så snabbt att det inte fanns några regler eller bestämmelser för att ge ut aktier. South Seas Company (SSC) kom till med en liknande stadga av kungen och dess aktier, och efter ett flertal nyutgivningar som såldes så snart de noterades. Redan innan det första fartyget lämnade hamnen använde SSC sin nyfunna investerarrikedom för att öppna snygga kontor i de bästa delarna av London.

Uppmuntrade av SSC:s framgångar och insåg att företaget inte hade gjort annat än att emittera aktier, skyndade sig andra "affärsmän" att erbjuda nya aktier i sina egna företag. Några av dem var lika löjliga som att få solljus från grönsaker eller, ännu bättre, ett företag som lovade investerare att delta i en satsning av så stor betydelse att de inte kunde avslöjas. Alla är sålda. Innan vi klappar oss själva på axeln för hur långt vi har kommit, kom ihåg att dessa blinda pooler fortfarande finns idag.

Bubblan sprack oundvikligen när SSC misslyckades med att betala utdelning på sina magra vinster, vilket belyser skillnaden mellan dessa nyemissioner och det brittiska ostindiska kompaniet. Den efterföljande kraschen tvingade regeringen att förbjuda emission av aktier, ett förbud som varade fram till 1825.

New York Börsen

Den första börsen i London bildades officiellt 1773, bara 19 år före New York-börsen. Medan London Stock Exchange (LSE) har fjättrats av lag som begränsar aktier, har New York Stock Exchange handlat aktier, på gott och ont, sedan starten. NYSE var dock inte den första börsen i USA. Den äran gick till Philadelphia Stock Exchange, men NYSE blev snabbt den mäktigaste.

New York-börsen, skapad av mäklare under de utbredda grenarna på ett knappträd, slog sig ner på Wall Street. Placeringen av utbytet, mer än något annat, ledde till dominans, vilket NYSE snabbt uppnådde. Det var i centrum för all verksamhet och handel in och ut ur USA, och som hemmabas för de flesta banker och stora företag. Genom att ställa noteringskrav och ta ut avgifter blev New York Stock Exchange en mycket rik institution.

Under de kommande två århundradena mötte NYSE mycket lite allvarlig inhemsk konkurrens. Dess internationella prestige växte med den blomstrande amerikanska ekonomin, och det blev snart den viktigaste börsen i världen. NYSE upplevde också upp- och nedgångar under samma period. Allt från den stora depressionen till Wall Street-bombningarna 1920 lämnade ärr på börsen. En bombdåd 1920 som tros vara av anarkister dödade 38 människor och ärrbildade många av Wall Streets framstående byggnader. Mindre bokstavliga ärr på börsen har kommit i form av hårdare noterings- och rapporteringskrav.

NYSE-konkurrenter

På den internationella scenen har London blivit den största börsen i Europa, men många företag som har kunnat ta sig in på den internationella marknaden handlas fortfarande i New York. Många andra länder, däribland Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Japan, Australien och Kanada, startade sina egna börser, men de sågs till stor del som en testplats för lokala företag att bo i fram till de kommer att vara redo att ta steget till LSE och därifrån till de stora ligorna i NYSE. Vissa av dessa internationella börser anses fortfarande vara farliga områden på grund av slappa noteringsregler och mindre stränga statliga regler.

Trots förekomsten av börser i Chicago, Los Angeles, Philadelphia och andra stora centra var NYSE den mäktigaste börsen hemma och utomlands. Men 1971 dök en uppkomling upp för att utmana NYSE:s hegemoni.

Nytt barn på kvarteret

Nasdaq var idén från National Association of Securities Dealers (NASD) - nu kallad Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Redan från början var det en annan typ av börs. Den finns inte i ett fysiskt utrymme, som fallet är med Wall Street 11. Istället är det ett nätverk av datorer som utför transaktioner elektroniskt.

Införandet av den elektroniska börsen gjorde handeln mer effektiv och minskade spreaden mellan köpare och köpare - en spread som NYSE saknade. Konkurrensen från Nasdaq tvingade NYSE att utvecklas, både genom en notering och en fusion med Euronext för att bilda den första transatlantiska börsen, som man stödde fram till 2014 då Euronext delades av som en oberoende enhet.

Framtid: världsparitet?


NYSE är fortfarande den största och möjligen den mäktigaste börsen i världen. Det finns fler bolag noterade på Nasdaq, men NYSE:s börsvärde är högre än Tokyo-, London- och Nasdaq-börserna tillsammans. NYSE, som en gång var nära förknippat med den amerikanska ekonomins förmögenheter eller misslyckanden, är nu global. Medan andra börser i världen har blivit starkare genom sammanslagningar och utvecklingen av deras inhemska ekonomier, är det svårt att se hur någon av dem kommer att tränga undan den 800 punds gorilla som är New York Stock Exchange.

Kommentarer

Fler inspirerande inlägg

Visa fler utvalda inlägg