rått trä (2 album)

före,omålade skåp,rått trä
garderob