gamla fönster (1627 album)

Före
Efter
Före
Efter
fasad
platonmatta,källarrenovering,trägolv i källare,diffusionsöppen färg,auro
Före
Efter
elite fönster
Före
Efter
kök,köksrenovering,norrbottensgård,ikea,ikeakök
Före
utbyggnad,dränering,sovrum,vardagsrum,uterum
Efter
skjutdörrar

Sida: