fasadbyte (39 album)

Före
Efter
30-talshus,fasad,hus,grått,dörr
Före
Efter
Före
Efter
renovering,huserenovering,fasadrenovering,totalrenovering,före och efter
räcke,altaner,new england
amerikansk veranda,höst,renovering,fasadbyte,entre
fasad,fasad renovering,takbyte,farstukvist,farstu
fasadrenovering,fasadbyte
ny vit panel,ny fasad,ny träfasad,nya fönster
Före
husfasad,eternitplattor,husrenovering
Efter
amerikansk veranda,veranda,entre
fasad,svart,entre,bro,utemiljö
fasadbyte,dubbeldörrar,spröjsade dörrar,runt fönster,efter
entre,ytterdörr,fasad,fasadbyte
entre,ljusslinga,betong krukor
fasad,falu rödfärg
Före
Efter
fasad,demidekk,måla,målahus,pinterest
fasadbyte,fönster,tak
Före
fasadbyte
Efter
lantligt,entre,pardörrar,dubbeldörrar,plåttak
huset

Sida: