eternit (16 album)

new england,hälsingland,fasad,liggande panel,panel
Före
eternit,renoveringsobjekt
Efter
lönn,eternit,måla
Före
fasadbyte
Efter
lantligt,entre,pardörrar,dubbeldörrar,plåttak
70-tal,kök
fasad,fasad renovering,takbyte,farstukvist,farstu
eternitplattor,eternit,fasad,baksida,60-tal
fjällpanel,eternit,tak
Före
Efter