Användarvillkor på StyleRoom

StyleRooms webbplats ska vara en trevlig och respektfull atmosfär för heminredningsintresserade. Alla besökare är välkomna att dela med sig av sina idéer och tankar förutsatt att utsatta regler efterlevs. Registrerade medlemmar kan endast skriva på webplatsen, alla besökare kan läsa. StyleRoom är ingen recensionswebplats utan en mötesplats för inspiration.

Respektera att du blir bjuden hem till användarnas hem i de bilder de delar med sig av och att sunt förnuft, hänsyn och respekt är ledord för användandet av StyleRoom. För att undvika missförstånd, och för att en trevlig atmosfär ska uppnås, gäller följande regler:

Diskussioner och personangrepp

Om du anser en användare gått över gränsen, svara/kommentera inte på sådant sätt som kan förvärra situationen.
Kontakta StyleRoom som kommer avgöra hur situationen ska hanteras. Att svara respektlöst och med exempelvis syrlig och nedvärderande ton resulterar i radering av diskussion och även dina möjligheter att fortsätta använda StyleRoom kan begränsas eller tas bort. Bemöta olämpliga inlägg genomförs bäst genom att ignorera och överlåta ärendet till StyleRoom eller moderatorer som får hantera situationen efter bästa förmåga.


För din skull
StyleRoom är här för din skull och arbetar för att webplatsen ska vara en trivsam miljö och skydda dig från påhopp av illvilliga personer. Det kan hända att du anser dig blivit behandlad felaktigt i ett beslut taget av StyleRoom och det finns en anledning till beslutet. Om du anser dig orättvist behandlad eller har andra frågor kring StyleRoom, skicka då e-post meddelande till StyleRoom. Klagomål i forumet eller på webplasten i övrigt kommer oavkortat raderas. Det kommer alltid finns illvilliga personer ("troll") eller "konkurrenter" som har som avsikt att förstöra varpå vi inte accepterar alla typer av kommentarer/inlägg.

Politik och religion
Diskussioner kring politik, religion, sexuell läggning, ras osv är diskussioner som inte accepteras, oavsett förekomst. Dessa diskussioner kan misstolkas och ska därför inte diskuteras. StyleRoom har alltid sista ordet om en diskussion känns oklar.

Etikett
Webplatsen är ingen demokrati. Det är ett exklusivt plats för StyleRooms medlemmar som styrs helt och hållet av eventuella moderatorer och StyleRoom enligt de regler som är fastställda här. Medlemmar som inte kan acceptera detta, moderatorers agerande eller de regler som finns kommer att bli avstängda med eller utan förvarning. Alla användare skall uppföra sig civiliserat och respektfullt.

Forum
Livliga och konstruktiva diskussioner är tillåtna så länge inga personangrepp eller otrevlig ton används. Tolerans, förståelse, hänsyn och respekt skall vara ledord för alla användare. Överväg noga innan du skriver något i en hetsig diskussion. Om en diskussion avviker från ursprungsdiskussionen kan denna raderas, låsas eller justeras. Om kritik kring StyleRoom skrivs skall denna vara konstruktiv och nyanserad.Om inte så kommer den raderas. Svordomar och allmänt dåligt språkbruk kommer raderas. Inga som helst personangrepp är tillåtna.

Reklam och personlig vinning
All typ av reklam, både från privatpersoner eller näringsidkare, är strikt förbjuden. Om ett inlägg tolkas som annons kommer den raderas utan förvarning. Vill du annonsera, kontakta StyleRoom. Du får inte heller publicera länkar som är av personlig vinning, såsom länkar som ger pengar eller rabatter. Inte heller länkar till sidor innehållande pornografiskt eller annat stötande innehåll.

Uppladdade bilder:
Det är upp till publicisten av album att kontrollera och säkerställa att bilder/foton ej är copyrightskyddade.

Vattenstämpel:
StyleRoom sätter en grafisk vattenstämpel på varje foto för att skydda publicisten från att bilderna från olovlig spridning. Om de skulle spridas kan de upptäckas tack vare vattenstämpeln.

Publicering, ansvar och medlemskap
Inläggen publiceras på webplatsen direkt, utan någon kontroll från StyleRoom eller dess moderatorer. Alla åsikter är medlemmarnas egna och är ingenting StyleRoom tar ansvar för. StyleRoom får radera medlemskonton av godtycklig anledning och behöver inte förvarna om detta. Du accepterar, genom att använda denna tjänst, att uppföra dig enligt ovanstående regler. Olagligt beteende kommer polisanmälas.

 

StyleRoom för radera de inlägg som anses opassande och som som på något sätt kan skada StyleRoom, moderatorerna eller dess medlemmar, såsom exempelvis rena lögner eller smutskastning. Genom ditt medlemsskap på StyleRoom accepterar du ovanstående regler och friskriver StyleRoom och dess moderatorer från ansvar för ditt handlande både i forumet och på StyleRooms uppladdningstjänst. Du accepterar även att StyleRoom har rätten att radera eller ändra i dina inlägg om så skulle behövas för att upprätthålla en trevlig miljö.

 

Du får endast ha en registrerad användare. Du får under inga omständigheter ha flera användare. Om så sker kan detta leda till omedelbar uteslutning. StyleRoom kommer göra kontroller av IP-adresser om så krävs.
StyleRoom har rätt att använda de album som blivit uppladdade i sin marknadsföring, både off- och online utan att be publicisten om tillstånd. Detta gäller inte profilinformation eller profilbilder. Information på denna sida kan förändras och du som användare har ansvar att uppdatera dig om gällande regler.

Eventuella frågor kan skickas till info@styleroom.se.