.advertise .container %h1 Sveriges största inspirationssite inom hem & inredning .contact %b För bokning / offerter kontakta: .row .col-sm-6 %img{:src => "/assets/g3/a/avatar.jpg", :alt => "Mårten Persson", :width => '87'}/ %p Mårten Persson %br Mobil: 073-375 90 31 %br E-mail: %a{:href => 'mailto:marten@styleroom.se'}marten@styleroom.se %br Material m.m. kan skickas till %a{:href => 'mailto:annons@styleroom.se'}annons@styleroom.se .col-sm-6 %img{:src => "/assets/g3/a/avatar-johan-olsson.jpg", :alt => "Johan Olsson", :width => '87'}/ %p Johan Olsson %br Mobil: 073-375 90 30 %br E-mail: %a{:href => 'mailto:johan.olsson@styleroom.se'}johan.olsson@styleroom.se %br Material m.m. kan skickas till %a{:href => 'mailto:annons@styleroom.se'}annons@styleroom.se .col-sm-6 %img{:src => "/assets/g3/a/avatar-susan-nolander.jpg", :alt => "Susan nolander", :width => '87'}/ %p Susan Nolander %br Mobil: 073-375 90 34 %br E-mail: %a{:href => 'mailto:susan@styleroom.se'}susan@styleroom.se %br Material m.m. kan skickas till %a{:href => 'mailto:annons@styleroom.se'}annons@styleroom.se .container %section.clearfix %img.hidden-xs.hidden-sm{:src => "/assets/g3/a/banner.png", :alt => "Display", :width => '560'}/ %span För alla företag %h2 Display %p Annonsera i alla enheter %section.clearfix %img.hidden-xs.hidden-sm{:src => "/assets/g3/a/sponsrat-album.png", :alt => "Sponsrat album", :width => '550'}/ %span För små och medelstora företag %h2 Sponsrat album %p Inspirera med bilder %section.clearfix %img.hidden-xs.hidden-sm{:src => "/assets/g3/a/brand-inspiration.png", :alt => "Brand inspiration page", :width => '560'}/ %span För stora företag %h2 Brand inspiration page %p Förstärk varumärket %em Kommer snart